quản lý sự kiện

Tìm hiểu 8 thủ thuật quản lý Meeting và Event đối với các công ty vừa và nhỏ

Bất kỳ công ty nào khi tổ chức một M&E cũng nên thiết lập một hệ thống thống nhất để theo dõi, kiểm tra chương

Công việc của người quản lý sự kiện là gì?

LƯƠNG : bạn phải chấp nhận mức lương không được qua cao khi mới vào nghề, nhưng khi đã nắm vững công việc, tin mình