dịch vụ tổ chức tiệc trong doanh nghiệp

Dịch vụ tổ chức tiệc trong doanh nghiệp hiệu quả

Nếu đó là sự kiện miễn phí thì nên mời dư 40% khách. Nhưng nếu là sự kiện mà khách phải trả tiền tham dự