cách tổ chức fashion show hiệu quả

Tổ chức một buổi fashion show quan trọng thế nào?

Thường thì địa điểm tổ chức event là do khách hàng lựa chọn, song nếu vì một lý do nào đó hoặc do khách hàng