ánh sáng

Thiết kế ánh sáng trong tổ chức sự kiện

Sự kiện muôn hình muôn vẻ, ánh sáng là một công cụ tạo bầu không khí sự kiện. Vì vậy yêu cầu nhà tổ cung