Tiệc HalloWeen

Ý tưởng cho tiệc Halloween tại Việt Nam đáng nhớ

Hóa trang thành nhân vật huyền thoại trên phim ảnh Super man, Popyes, Harry Porter, Gollum, Avatar,… Halloween là ngày lễ Ma quỷ hay người

Ý tưởng tổ chức tiệc Halloween đặc sắc nhất

Tiệc hoàng cung: Trét nguyên thùng sơn nhũ vàng lên người, đeo trang sức đầy người và tỏ ra giàu sang. Tháng 10 này ngày

Những lưu ý quan trọng khi tự tổ chức Halloween

Sau khi phát triển được Concept – xương sống của Event, chúng ta sẽ định ra một theme riêng cho tiệc Halloween của mình. Bạn

Bữa tiệc halloween và những kinh nghiệm cần có

Những ý tưởng cổ điển bao giờ cũng tuyệt vời bởi vì có rất nhiều người đều có sẵn đồ cho những ý tưởng đó